Nowość Program AutoMapa Polska Większy widok

Program AutoMapa Polska

225,00 zł brutto

AutoMapa Polska to najpełniejsza, najdokładniejsza, najpopularniejsza i najczęściej nagradzana na rynku mapa nawigacyjna Polski.

Więcej szczegółów

AMAPXL

Nowość

Available Option

 

AutoMapa Polska to najpełniejsza, najdokładniejsza, najpopularniejsza i najczęściej nagradzana na rynku mapa nawigacyjna Polski.

Zawiera wszystkie informacje niezbędne w skutecznej nawigacji drogowej. Jako pierwsza w Polsce AutoMapa wprowadziła system informacji o korkach i innych utrudnieniach drogowych (AutoMapa Traffic), dzięki czemu prowadzi w taki sposób, aby korki były możliwie najmniej uciążliwe.

Sercem produktu jest kompletna wektorowa mapa dróg prowadzących do wszystkich miejsc zamieszkania w Polsce. Zawiera wszystkie kategorie dróg od autostrad, poprzez drogi szybkiego ruchu, drogi międzynarodowe i krajowe, aż po drogi lokalne, a nawet gruntowe i leśne.

Pierwsza wersja, opublikowana w 2003 roku, wykonana została na podstawie wojskowej mapy topograficznej w skali 1:50 000 udostępnionej przez Zarząd Geografii Wojskowej Sztabu Generalnego WP. Informacje z map topograficznych były sukcesywnie weryfikowane z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych oraz pomiarów w terenie, co pozwoliło stworzyć najdokładniejszą i najpełniejszą na rynku mapę dróg Polski.

Ze szczególną starannością przygotowane zostały plany nawigacyjne wszystkich polskich miast. Wykonane na podstawie zdjęć lotniczych i satelitarnych, zapewniają dokładność odpowiadającą 1:5 000 dla map papierowych, czyli ok.1m w terenie.
Plany nawigacyjne, oprócz dokładnej siatki ulic, zawierają również szczegółowe informacje opisujące sytuację drogową: kategorie i kierunkowość ulic, oznaczenie dróg wielopasmowych, ronda, place z nazwami, podział na dzielnice, tereny zielone (parki, skwery), rzeki i cieki wodne oraz tereny przemysłowe.

Absolutnie unikatową cechą AutoMapy są dokładne, punktowe adresy. W zdecydowanej większości mapy innych producentów posługują się adresami przybliżonymi wyliczanymi na podstawie informacji o numerach posesji przy skrzyżowaniach ulic. W małych miejscowościach informacje takie są często wystarczająco dokładne, jednak nie sprawdzają się w dużych miastach. Dlatego właśnie punktowe precyzyjne adresy zawarte w AutoMapie cieszą się tak dużym uznaniem m.in. kierowców taksówek.

Użytkownicy AutoMapy, jako jedyni mają możliwość wykorzystania w nawigacji trójwymiarowych wizualizacji budynków w ponad 1000 miastach i miejscowościach w Polsce, oraz precyzyjnych obrysów poszczególnych budynków w pozostałej części kraju.

Bardzo ważnym elementem map są tzw. Punkty Użyteczności Publicznej (POI). Codziennie aktualizowana przez portal społecznościowy Miplo.pl  ich ponad 630 tysięczna baza zawiera nie tylko fotoradary, niebezpieczny miejsca, czy stacje benzynowe, ale również hotele, obiekty gastronomiczne i inne, zgromadzone w niemal 1000 kategoriach tematycznych przydatnych dla kierowcy.

Zawartość map nawigacyjnych (mapa 1402)

  
   
 dokładność nominalna map w największych miastach [m]1
 dokładność poza największymi miastami [m]5-12
 drogi wszystkich kategorii [km]638 050
 stopień pokrycia sieci dróg prowadzących do miejsc zamieszkania %100%
 drogi gruntowe [km]341 224
 autostrady (wliczając obie nitki autostrady oraz rozjazdy) [km]3 028
 miejscowości i osady szt116 438
 nawigacyjne plany miejscowości i miast szt65 042
 procent populacji objętej nawigacyjnymi planami miejscowości %82%
 nawigacyjne plany miast szt913
 procent populacji miejskiej objętej planami nawigacyjnymi %100%
 miasta i miejscowości z kształtami budynków i ich adresami punktowymi szt7 830
 procent populacji objętej dokładnymi punktowymi adresami %70%
 miasta z kształtami budynków i punktowymi adresami szt909
 procent populacji miejskiej objętej dokładnymi punktowymi adresami %99%
 miasta i miejscowosci z kompletem nazw ulic szt7 072
 miejscowości z budynkami 3D (z wysokością) szt1 057
 miasta z budynkami 3D (z wysokością) szt65
 miasta z przybliżonymi zakresami adresowymi szt-
 procent populacji objętej przybliżonymi zakresami adresowymi %-
 kształty pojedynczych budynków (2D i 3D) szt3 122 049
 kształty poszczególnych budynków (3D) szt1 335 425
 adresy poszczególnych budynków (dokładne punktowe) szt3 451 444
 obszary zabudowy szt287 297
 obszary użyteczności publicznej i przemysłowej szt53317
 punkty użyteczności publicznej (POI) szt685 490
 jeziora szt53 264
 rzeki i cieki wodne (kanały, etc.) [km]137 116
 obszary leśne szt158 414
 linie kolejowe [km]29 900
 przejazdy kolejowe (ostrzeganie!) szt14 244
 sygnalizacja świetlna szt23 265

 

Napisz opinię

Program AutoMapa Polska

Program AutoMapa Polska

AutoMapa Polska to najpełniejsza, najdokładniejsza, najpopularniejsza i najczęściej nagradzana na rynku mapa nawigacyjna Polski.