Polityka prywatności

 • Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników Witryny znajdującej się pod adresem elektronicznym: www.multimapa.pl
 • Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma AVERNET S.C., 93-564 Łódź, ul. Wieniawskiego 62, NIP 725-18-42-912, REGON 473068626, zwana dalej również Sprzedającym.
 • Sprzedający przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym do dokonywania zakupów w Witrynie, tj. zawieraniu i realizacji umowy.
 • Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
 • Klientowi Witryny przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich uzupełniania, poprawiania, przenoszenia czy usunięcia (tj. prawo do bycia zapomnianym). Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy pod adres info@avernet.pl.
 • W przypadku, gdy dane Klientów są niezbędne w celu realizacji ich roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klientów. 
 • Dane osobowe Klientów takie jak:
  – imię i nazwisko, 
  – adres dostawy,
  – telefon kontaktowy,
  – adres poczty elektronicznej,
  mogą zostać udostępnione osobom trzecim, takim jak firmy przewozowe oraz serwisom pośredniczącym w płatnościach elektronicznych. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
 • Podanie powyższych danych osobowych Klientów jest dobrowolne i wymaga zgody Klientów, ale jest konieczne jest do zawarcia umowy (zakupu w Witrynie i jego realizacji). Niepodanie powyższych danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. 
 • Do danych osobowych zbieranych przez Sprzedającego mają dostęp upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Sprzedającego oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Witryny.
 • W trosce o świadczenie usług najwyższej jakości naszym Klientom i osobom przeglądającym nasz sklep korzystamy z tzw. plików “cookies”. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Zapewniamy, że korzystanie z ciasteczek nie jest związane z gromadzeniem osobistych lub prywatnych danych i jest wolne od wirusów. Służą one jedynie celom administracji Witryną, dostarczania treści zgodnych z zainteresowaniami użytkowników i optymalizacji Witryny, a w szczególności:
  – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  – tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  -utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 • Sprzedający informuje, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.
 • Pliki cookies mogą być przez użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedającego, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w tym celu w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik.
 • Dane osobowe używane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres 5 lat.
 • Sklep internetowy www.multimapa.pl dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane Klientów i ochronić je przed utratą, uszkodzeniem, udostępnieniem osobom nieupoważnionym i działaniami osób trzecich. Sprzedający stosuje niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony danych. Sklep posiada certyfikat protokołu SSL (Secure Socket Layer v3). Szyfrowaniem objęte są dane osobowe przekazywane podczas składania zamówienia oraz e-mail w przypadku zapisania się do newslettera. 
 • Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach Administrator danych powiadomi Klientów.
 • W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres info@avernet.pl


Paynow_baner